MKB

  • Beschermen MKB
  • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
  • Steun voor DGA’s en ZZP’ers

Het MKB vormt het hart van de Nederlandse economie. Het is goed voor 70 procent van de werkgelegenheid in Nederland en voor veel innovatie.
Onze kartelpolitici luisteren vaak alleen naar de multinationals en de grote lobby’s – niet naar de DGA’s en ZZP-ers die zo belangrijk zijn voor onze groei. Daardoor wordt het MKB dikwijls onevenredig zwaar getroffen door regulering. Doorbetaling bij ziekte bijvoorbeeld, is bij een kleinere onderneming veelal moeizamer dan bij een grote multinational. Ook te starre ontslagbescherming van werknemers is voor het MKB een veel groter probleem dan voor organisaties met stevige financiële buffers en grote HR-afdelingen.

Forum voor Democratie wil de regels omtrent ziekte en ontslag voor het MKB versoepelen. We willen dat het MKB weer mensen durft aan te nemen. We geven MKBers de ruimte om hun mensen te ontslaan omdat we er van uitgaan dat ze dat niet onnodig zullen doen en daardoor juist eerder mensen in dienst gaan nemen.

Natuurlijk moeten mensen die toch ontslagen worden een fatsoenlijke uitkering krijgen en snel weer elders aan de slag kunnen. Dat lukt echter alleen als andere bedrijven óók mensen durven aan te nemen. Hoe paradoxaal het ook klinkt, een soepeler ontslagrecht voor het MKB is de meest effectieve oplossing om de werkloosheid snel terug te dringen.

We hoeven het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Denemarken heeft een systeem met soepele ontslagregels en goede uitkeringen. Het resultaat is een grote arbeidsmobiliteit en hoge werkgelegenheid.

Wij willen:

  1. Soepel ontslagrecht voor MKB.
  2. Relatief hoge uitkering bij werkloosheid.
  3. Oprichting speciale commissie met MKB-ers die op zoek gaat naar nieuwe oplossingen en verbeteringen voor het MKB.

Overige standpunten

FVD heeft ruim 42.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140