ANBI

Concept in afwachting van definitieve verkrijging ANBI status

Forum voor Democratie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit brengt met zich mee dat een aantal gegevens gepubliceerd moet worden. Deze vindt u hieronder. De ANBI status maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw donaties als aftrekpost bij de belastingaangifte opbte voeren.
Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 85 66 87 236.

Doelstelling van de ANBI

FVD wil een land waarin soevereiniteit, democratie en verantwoordelijkheid bij de burger liggen. Forum voor Democratie wil Nederland dan ook structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving.
Contactgegevens
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Als politieke partij willen wij Nederland veranderen. Daartoe voeren wij campagne en doen aan verkiezingen mee. Maar politieke invloed is niet genoeg. Via ons wetenschappelijk instituut doen wij onderzoek, organiseren wij cursussen en bieden wij lezingen en events aan.

Bestuurssamenstelling

  • Thierry Baudet, voorzitter
  • Lennart van der Linden, vice-voorzitter
  • Astrid de Groot, secretaris
  • Olaf Ephraim, penningmeester
  • Rob Rooken, bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding anders dan een vacatiegeld en een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten. Dit staat los van vergoedingen die volgen uit het vervullen van (gekozen) politieke functies en andere ter zake doende regelgeving. De Kas Commissie controleert dit. Medewerkers worden betaald volgens een sober beloningsbeleid. FVD werkt met veel enthousiaste, geïnspireerde vrijwilligers.

FVD heeft ruim 42.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140