Sociale voorzieningen

  • Behoud van een goed vangnet
  • Werken moet altijd lonen
  • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten
Lees Meer

De motie Koerhuis c.s. over de winst van Vestia

10 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Wiersma over leerwerkbanen

02 april 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Van Eijs over inkomenseisen voor middenhuur

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Koerhuis over grondkorting en erfpachtkorting

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Van der Lee over een marktscan

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Kops over het woningwaarderingsstelsel

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Beckerman over een noodknopmaatregel

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Ronnes over een impactanalyse

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Ronnes over bouwlocatie Valkenburg

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Beckerman over een landelijk investeringsfonds

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Koerhuis/Dik-Faber over tijdelijke huisvesting

04 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Voordewind/Peters over gezinshuizen

25 juni 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Smeulders/Van Eijs over toegankelijk wonen

05 juli 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Kops over de kan-bepaling in stand houden

10 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Nijboer c.s. over problemen met betalen van woonlasten

10 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Beckerman over hetzelfde recht op 40% huurtoeslag

10 september 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Jasper van Dijk over een cao beschut werk

09 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie NijkerkenDe Haan/Peters over de informele ontheffing

09 oktober 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Kops over verlagen van de huurprijzen

12 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Kops over niet bestraffen van scheefwoners

12 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Koerhuis over het bevriezen van de toewijzingsgrens

19 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De gewijzigde motie Beckerman over een Nationaal Woningbouwplan

19 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Beckerman over een meerjarig buurten- en wijkenbeleid

19 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Akerboom over natuurinclusief bouwen

19 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Krol over vluchtroutes voor minder-zelfredzamen

19 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Nijboer over lagere kosten voor taxatierapporten

19 november 2018
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Smeulders over invoeren van een noodknop middenhuur

18 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

De motie Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten

18 november 2019
Hele tekst
FVD
Uitkomst

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140