Toelichting voorgenomen bestuursbesluit Otten

25 juli 2019, 20:55

Gelet op het uitlekken heden van het interne onderzoeksrapport heeft het FVD-bestuur besloten alle relevante stukken nu naar buiten te brengen.

Omdat Forum voor Democratie een correcte en integere manier van omgaan met personen en gemeenschapsgelden voorstaat zijn wij op 1 april - toen het bestuur ontdekte dat de voormalig penningmeester een onaanvaardbare bonusbetaling aan zichzelf van ruim 30.000 euro had gedaan – een onderzoek begonnen. Hem was bekend dat bestuursleden voor hun bestuurswerk geen beloning ontvangen. Daarbij en daarnaast verliep het door de externe accountant gepleegde onderzoek met betrekking tot de jaarrekening over 2018.

De bijgaande accountantverklaring geeft aan dat er een goedkeuring met een beperking is verstrekt. Dit is heel uitzonderlijk, slechts 3% van de accountantscontroles leidt tot een dergelijke verklaring. De grondslag van het ontbreken van een ´normale´ goedkeurende verklaring is gelegen in twee omstandigheden:

1.In de periode 2018-2019 hebben voor duizenden euro’s aan contante verkopen (boeken, merchandise) aan leden plaatsgevonden op diverse evenementen van FVD. De opbrengsten daarvan zijn niet zijn terug te vinden in de administratie van FVD. Diverse malen navraag bij dhr. Otten heeft niet geleid tot een kasadministratie. Die ontbreekt volledig voor de onderhavige periode.

2. Al vroeg in het jaarrekeningproces 2018, namelijk op 15 april 2019, is de heer Otten door de accountant verzocht om aan de hand van een lijst met kosten, nadere onderbouwing te verstrekken van een 75-tal betalingen. Daarop heeft de heer Otten nooit geantwoord. Op 3 mei is de heer Otten hier aan herinnerd. Wederom is daarop nooit geantwoord. In uiterste poging om tenminste de omvangrijkste / belangrijkste bedragen in de deelwaarneming van de accountant te onderbouwen, is op 26 juni nogmaals aan de heer Otten gevraagd om een aantal posten in de periode januari tot en met juni 2018 te onderbouwen met brondocumenten. Dat is niet gebeurd. Opzienbarend is ook de betaling van bijna 10.000 euro aan zijn minnares, volgens de minnares en Otten een ´vergissing´.

De vermoedelijke poging om te frauderen met subsidiegelden van de overheid is uitvoerig omschreven in het rapport, het betreft hier een poging, die door ingrijpen van het bestuur niet tot fraude heeft geleid, zodat de rijksoverheid hierdoor (terecht) niet is benadeeld. 

Dhr Otten heeft intussen publiekelijk verklaard dat hij na de mogelijke opzegging door de partij van zijn lidmaatschap toch zijn zetel in de Eerste Kamer zal blijven innemen en die aldus aan FVD te onthouden. Dit dreigement is voor de partij niet acceptabel.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

FVD heeft ruim 42.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140