Plan sanering NPO en waarborging medianeutraliteit in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

14 november 2016, 02:00

Teken de petitie voor een objectieve Publieke Omroep!

Forum voor Democratie constateert een grote vooringenomenheid in de publieke media. Een stuitende eenzijdigheid domineert, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. Eindeloos werd de Nederlandse bevolking verteld hoe goed het associatieverdrag met Oekraïne was en hoe desastreus een Brexit zou zijn. De favoriete NPO-gezichten verkondigden dagelijks dat Trump nooit kon winnen - en na de uitslag mochten dezelfde gezichten uitleggen waarom hij won. De onderwerpkeuze, gasten en voorkeuren van steeds dezelfde presentatoren pakken schokkend vaak uit in het voordeel van steeds weer dezelfde partijen en agendapunten. Andere partijen en opvattingen worden negatief bejegend of zelfs totaal genegeerd.

De NPO ontvangt jaarlijks € 900 miljoen van de Nederlandse belastingbetaler (dat is € 2,5 mln per dag!). Voor al dit geld wordt de Nederlandse bevolking niet goed voorgelicht. Sterker: de publieke en politieke meningsvorming  wordt gemanipuleerd. Dit moet nu echt stoppen! Zeker met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart in aantocht.

Forum voor Democratie wil de volgende tien concrete aanpassingen zo snel mogelijk doorvoeren om de NPO te saneren en het mediakartel open te breken. 


 1. Alle bestuursleden van de publieke omroep moeten per direct openbaar maken of ze lid zijn (geweest) van een politieke partij en zo ja van welke partij(en) en gedurende welke periode(s).

 2. Alle presentatoren van opinieprogramma’s en netmanagers maken per direct openbaar of ze lid zijn (geweest) van een politieke partij en zo ja van welke partij(en) en gedurende welke periode(s).

 3. Per direct wordt een onafhankelijke (en partijloze) toezichthouder opgenomen in de Raad van Bestuur van de NPO die als exclusieve verantwoordelijkheid heeft om er op toe te zien dat er een evenwichtig en gebalanceerde coverage van de verkiezingscampagne plaatsvindt tot 15 maart 2017 waarbij alle partijen aan bod komen (ook nieuwkomers) en er geen bevoordeling van bepaalde partijen of agendapunten plaatsvindt.


 1. Er wordt een onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO ingesteld waarin steekproefsgewijs steeds nieuwe groepen kijkers zijn vertegenwoordigd.

 2. Alle reclame-uitingen op de publieke omroep worden per 1 januari 2018 afgeschaft. Van een publieke omroep mag je informatieve programma’s verwachten die niet steeds hinderlijk worden onderbroken door reclame. Dit geldt eveneens voor npo.nl.


 1. De publieke omroep biedt niet langer mee op uitzendrechten van grote sportevenementen zoals WK, EK, Olympische Spelen, enzovoorts. Dit kost enorm veel belastinggeld en kan uitstekend door de commerciële omroepen worden verzorgd.

 2. Verantwoording na afloop van alle programma’s: “Dit programma heeft u € …. belastinggeld gekost.”
  Verbieden belangenverstrengeling productiemaatschappijen en dienstverband bij de publieke omroep zoals nu bij veel "hot shot" presentatoren helaas gebruikelijk is. Salarissen worden gemaximeerd op de Balkenendenorm.


 1. Slechts twee publieke kanalen die meer gericht zijn op informatie, cultuur en documentaires en minder op verstrooiing en entertainment.

 2. Meer aandacht voor de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur.


 1. Stoppen met politieke benoemingen in bestuursfuncties om via deze maatregelen ook het partijkartel verder te ontmantelen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

FVD heeft ruim 42.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140