FVD meldt poging tot fraude

24 juli 2019, 19:55

Forum voor Democratie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in kennis gesteld van een vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie voor politieke partijen. Tevens is beslag gelegd op de bankrekening van een toeleverancier die een valse factuur had ingediend. 

Deze maatregelen volgen op een intern onderzoek dat Forum voor Democratie in het kader van het opmaken van de jaarrekening over 2018 heeft uitgevoerd. Hierbij kwamen verschillende zaken aan het licht die niet door de beugel kunnen. De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018 en dat er geen verantwoording is afgelegd over aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FVD-promotieartikelen kochten.

Het partijbestuur heeft inmiddels de benodigde maatregelen getroffen. Al eerder, op 25 april jl., is de ex-penningmeester afgetreden als bestuurder van de partij. Het onderzoek heeft onder andere aan het licht gebracht dat hij een ongeoorloofde betaling aan een relatie heeft gedaan. Deze is teruggevorderd en inmiddels ook terugbetaald. Daarnaast is een samenspanning aan het licht gekomen met de toeleverancier die de valse factuur indiende. Op basis van het onderzoek heeft het bestuur van FVD besloten de procedure in gang te zetten om het partijlidmaatschap van de voormalig penningmeester op te zeggen. De kascommissie van FVD is op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

NB: in het kader van de privacy van de betrokken personen, kan op dit moment geen nadere toelichting worden verstrekt.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de wekelijkse mail van Thierry

Standpunten

FVD heeft ruim 45.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd. Steun ons ook door lid te worden. Help ons de grootste partij van Nederland te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:
  • Toegang tot alle FVD-events
  • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
  • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 5
€ 14
€ 19
€ 38
€ 45
€ 80
€ 100
€ 140